Terapeutska masaža u Beogradu primenjuje se u cilju lečenja.

Obavljaju je isključivo fizioterapeuti, sa poznavanjem patologije.

Pružamo usluge terapeutske masaže u Beogradu kod sledećih stanja:

  • Povrede mekih tkiva (contusio, distorsio, distensio, luxatio)
  • Prelomi kostiju (fracturae) posle imobilizacije
  • Posttraumatske kontrakture
  • Amputacioni patrljak, fantomski bol
  • Ožiljci (cicatrix)
  • Lokalni otok (limfedem)
  • Degenerativna reumatska oboljenja zglobova (arthroze)
  • Degenerativna reumatska oboljenja kičmenog stuba (syndroma cervicalae et lumbalae, spondylosis vaertebralis)
  • Deformacije kičmenog stuba
  • Morbus Bechterew
  • Vanzglobni reumatizam (fibrozitis)
  • Bolesti CNS-a i PNS-a (mlitave i spastične pareze i paralize)
  • Kardiovaskularna oboljenja
  • Bronhijalna astma
  • Hronični gastritis, atonija muskulature želuca i creva
  • Vegetativne promene
  • Rekonvalescentna stanja
  • Opšti zamor, nesanica
  • Poremećaji metabolizma
  • Sportska medicina