Naziv govori sam za sebe. Parcijalna masaža je usmerena specifično ka određenom delu tela. Ona služi da oslobodi tenzije bilo koji deo tela za kratko vreme. Parcijalna masaža za cilj ima rešavanje konkretnog problema. Za ovu vrste masaže upotreba kvalitetnih ulja je veoma bitna. U ponudi imamo sledeće:

Masaža prednje lože

 • Parcijalna masaža lica i glave
 • Parcijalna masaža vrata
 • Parcijalna masaža stopala
 • Parcijalna masaža podkolenice
 • Parcijalna masaža kolena
 • Parcijalna masaža nadkolenice
 • Parcijalna masaža stomaka
 • Parcijalna masaža grudnog koša
 • Parcijalna masaža šake
 • Parcijalna masaža podlaktice
 • Parcijalna masaža nadlaktice

Masaža zadnje lože

 • Parcijalna masaža listova
 • Parcijalna masaža nadkolenice
 • Parcijalna masaža leđa
 • Parcijalna masaža stopala