Limfna drenaža

Limfna  drenaža  je  posebna   procedura     kojom   se   vrši   eliminacija    viška   ekstracelularne tečnosti    i   štetnih metaboličkih  produkata  koji se u njoj nalaze. Od  manuelne  masaže se razlikuje  prema masažnim  hvatovima  i mehanizmu  delovanja. Limfna  drenaža  je  jedna  veoma  efikasna  tehnika  za detoksikaciju   organizma   i regeneraciju  tkiva.  Manuelnom  limfnom  drenažom  specifičnim  pokretima ruku koji se ritmično   ponavljaju   ravnomerno    povećavajući   i  smanjujući   pritisak   povećava   se protočna sposobnost  limfnih sudova.  Intezitet  pritiska je veoma  bitan.  Treba  da bude toliki  da  deluje  na kožno  i potkožno  tkivo,  a na mišiće skoro  nikako.  Ako je  pritisak prejak limfa prolazi kroz zidove limfnih sudova i protok se onemogućava, tj. otok se povećava.

Osnovni  masažni  pokreti u manuelnoj limfnoj drenaži

 1. Pokret pumpanja  (dozivanja)
 2. Pokret istiskivanja
 3. Pokret  pritiskanja  limfnih čvorova
 4. Pokret  reapsorpcije.

Kako se izvodi limfna drenaža?!

U Kinetico salonu za profesionalnu masažu u Beogradu, limfnu drenažu vršimo ručno kao i sve ostale masaže, bez upotrebe različitih aparata. Ovu masažu vrše viši fizioterapeuti, specijalno obučeni za ovaj tretman.

Masažu počinjemo pripremom klijenta (Wiliamsov položaj i draženje solarnog pleksusa). Zatim drenaža prvo proksimalnih segmenata, drenaža abdomena, zatim drenaža donjih ekstremiteta, dreniranje lateralne regije bedara, leđa, gornjih ekstremiteta, drenaža prednje strane grudnog koša, zatim vrata i glave.

Limfna drenaža preporučena je kod stanja kao što su:

 • otoci
 • detoksikacija  organizma
 • reqeneraciia  tkiva, opekotine,  ožiljci
 • redukcija celulita
 • smanjenje  bora detoksikacijom  facijalnog  nerva
 • stimulacija  imunog sistema
 • duboka  relaksacija  i oslobađanje  od posledica  stresa
 • umor
 • sportske povrede
 • proširene  vene
 • glavobolja
 • akne
 • rastegnuta koža posle porodaja

Doziranje limfne drenaže

Preventivna drenaža celog tela traje od 60 do 90 minuta. Ukoliko se radi parcijalna masaža ona se radi u trajanju od 30 do 45 minuta. U svakom slučaju savetujemo da prvi tretman bude kraći, kako bi ispitali reaktivnost klijenta.

Preventivnu masažu možete raditi više dana za redom, bez pauza između serija.

Ukoliko je u pitanju limfna drenaža koji se izvodi isključivo u terapeutske svrhe, rade se tretmani  osmišljeni u dogovoru sa lekarom i u zavisnosti od stanja klijenta. U tom slučaju praktikujemo seriju vezanih tretmana.

Efekti limfne drenaže

Nakon tretmana limfne drenaže telo se oseća lakše, kao da je izgubilo „tegove“, a otoci i bolovi nestaju. Usled stimulacije mikrocirkulacije na nivou kapilara, povećavamo protok limfe, pa dolazi i do povećanja potreba za mokrenjem, tako da se neretko dešava da kratkotrajno pravimo pauzu i tokom samog tretmana kako bi klijent urinirao i tokom tretmana.

Samo neki od rezultata koji se postižu limfnom drenažom:

 • Efikasna detoksikacija organizma
 • Poboljsanje venske cirkulacije (posebno kod problema proširenih vena i kapilara)
 • Prevencija i ublažavanje otoka
 • Otklanjanje problema „teških“ nogu
 • Otklanjanje i prevencija nastanka celulita
 • Poboljsanje ukupnog imunoloskog stanja organizma

Mislite na sebe, posetite nas i uverite se u delotvornost limfne drenaže, Kinetico salon za profesionalnu masažu, Beograd!