Terapeutska masaža

Terapeutska masaža

Terapeutska masaža, šta je to?

Terapeutska masaža ima za cilj da proizvede određene terapijske efekte i benefite. Terapeutska masaža je obično umerenog intenziteta. Pritisak je nešto između relaks i sportske masaže.

Terapeutski ciljevi masaže se definišu kroz saradnju klijenta i terapeuta. U nekim slučajevima terapeutska masaža je preporučena od strane lekara i može biti sastavni deo planirane terapije. Npr. osoba može ići na fizikalnu terapiju usled neke povrede, a takođe može ujedno ići i na sesije terapeutske masaže kako bi opustio mišiće ili poboljšao mišićni tonus, povećati fleksibilnost mišića i slično.

Ljudi mogu koristiti terapeutsku masažu i kao poseban tretman. Neki ljudi, kao što su sportisti, osobe koje se bave stresnim zanimanjima, čak i oni koji obavljaju kancelarijski posao, regularno dolaze na terapeutsku masažu kako bi održali dobru fizičku formu.

Terapeutska masaža ima različite tehnike koje su nastale iz različitih stilova masaže. Vaš terapeut će prilagodititi tehniku terapeutske masaže prema vašem stanju i potrebama. Ako niste sigurni da li je ova vrsta masaže molimo pozovite Kinetico salon za profesionalnu masažu da zajedno utvrdimo koja je masaža najbolja za vas.

Masaža u Beogradu primenjuje se u cilju lečenja. Obavljaju je isključivo fizioterapeuti, sa poznavanjem patologije.

Kojim stanjima je namenjena terapeutska masaža?

Pružamo usluge terapeutske masaže u Beogradu kod sledećih stanja:

 • Povrede mekih tkiva (contusio, distorsio, distensio, luxatio)
 • Prelomi kostiju (fracturae) posle imobilizacije
 • Posttraumatske kontrakture
 • Amputacioni patrljak, fantomski bol
 • Ožiljci (cicatrix)
 • Lokalni otok (limfedem)
 • Degenerativna reumatska oboljenja zglobova (arthroze)
 • Degenerativna reumatska oboljenja kičmenog stuba (syndroma cervicalae et lumbalae, spondylosis vaertebralis)
 • Deformacije kičmenog stuba
 • Morbus Bechterew
 • Vanzglobni reumatizam (fibrozitis)
 • Bolesti CNS-a i PNS-a (mlitave i spastične pareze i paralize)
 • Kardiovaskularna oboljenja
 • Bronhijalna astma
 • Hronični gastritis, atonija muskulature želuca i creva
 • Vegetativne promene
 • Rekonvalescentna stanja
 • Opšti zamor, nesanica
 • Poremećaji metabolizma
 • Sportska medicina i sportske povrede